VÅRA TJÄNSTER

 

 

Betongborrning


Såg & Borr i Mälardalen AB utför borrning och sågning i betong,

tegel granit mm. Vi har utrustning för att klara borrning i dimensionerna

10 till 700 mm. Borrning utförs bland annat i väggar och valv för

rör-, el- och ventilationsinstallationer. Diamantklinga används för sågning

av nya dörröppningar, trapphål mm, i tjocklekar upp till 520 mm

 

Viresågning


Viresågning lämpar sig för stora objekt, som fundament och extremt tjocka

konstruktioner som pelare, fundament och broar mm.

 

Ringsågning


Ringsåg används i väggar,golv och valv -270 mm och där man

vill ha minimalt med översågning i hörn.

 

Rivning & demolering


Vår maskinpark består bland annat av olika typer av bilmaskiner som

vi använder vid rivningar. Vi har rivningsrobot, har en sax för klippning

av betong som tillbehör. Med handbilningsmaskiner kan arbeta i

trånga utrymmen, tex badrum. Rivningsrobotarna används oftast vid

vid större rivningsarbeten, där volymerna är stora på väggar och golv.

De drivs av el, hydralik och är ett bra miljövänligt alternativ.

Klippning är en utmärkt metod, för att rivningen kan utföras med relativt låg ljudnivå.

 

Asbestsanering


Sanering av asbest är ett vanligt inslag i vårt arbete. Vid många

tillfällen går rivningar hand i hand med asbestsaneringar. Vår möjlighet

att erbjuda saneringstjänst är ett led i vår satsning på bred front.
vi utför alla typer av asbestsanering. Eternit, kakelfix, mattlim och

rörisolering är några exempel. Vi tar hand om asbesthaltigt material enlighet enligt

gällande bestämmelser, vi ansvarar för transport till slutbehandling.